Hur vi testar robotdammsugare

Vi vill ge en korrekt bild av varje robotdammsugare och har därför satt upp vissa riktlinjer för hur vi testar och betygsätter varje enskild robotdammsugare på det mest optimala sättet. Vi lär oss mer med tiden och kommer därför kontinuerligt att uppdatera våra metoder. Vi betalar själva för robotdammsugarna (vi får dem inte från tillverkarna), eftersom det finns en tydlig tendens till partiskhet i recensioner där produkten har erhållits utan kostnad. Robotdammsugare test

Metod 1.1 (maj 2023)

Vi använder både subjektiva och objektiva kriterier i vår bedömning av varje robotdammsugare.

Test i hemmiljö

Vi konfigurerar robotdammsugaren precis som vanligt och meddelar om något inte fungerar eller verkar konstigt. Därefter testar vi roboten på två våningsplan i ett vanligt hem. Denna bedömning ger oss följande information:
 • Om fel uppstår,
 • Om roboten fastnar,
 • Om den navigerar korrekt,
 • Om den rengör varje hörn,
 • Hur intuitiv roboten är att använda,
 • Hur bra appen fungerar,
 • Hur högljudd roboten är,
 • Och mycket annat.
Detta ger ett bra första intryck av vilken typ av produkt vi har att göra med och hur den skiljer sig från andra produkter.

Parkettgolvstest

Vi testar varje robotdammsugares rengöringsresultat på parkettgolv. Vi utför två olika tester. I båda testerna använder vi robotdammsugarens ”Max-läge”. Vi väger robotens dammbehållare före testet och precis efter att testet har avslutats.
 • Test med sand: Vi sprider ut 50 gram sand i ett avgränsat område och väger hur mycket roboten har sugit upp när den har städat klart.
 • Test med ris: Vi sprider ut 50 gram ris i ett avgränsat område och väger hur mycket roboten har dammsugit upp när den har städat klart.
Bild från precis innan ett parkettgolvstest med sand inleds
Bild från precis innan ett parkettgolvstest med ris inleds

Rengöringstest på mattor

Vi testar robotens förmåga att suga upp sand från mattor. I vårt test sprider vi ut 50 gram sand på en matta och väger hur mycket av sanden som roboten klarar att suga upp.
Bild från precis innan ett mattrengöringstest inleds

Mopptest

Vi testade robotens förmåga att moppa ett parkettgolv med tre olika torra fläckar:
 • En torr ketchupfläck
 • En torr kaffefläck
 • En torr gräddfilsfläck
Vi övervakade och noterade robotens förmåga att rengöra varje fläck.
Precis innan ett test startar
Direkt efter att ett test har avslutatst

Test för undvikande av föremål

Vi testar varje robots förmåga att undvika föremål. Vi sprider ut 5 vanliga föremål på golvet och håller ett öga på hur bra robotdammsugaren navigerar runt föremålen. Föremålen är följande:
 • En låtsasbajskorv
 • En burk
 • En vattenskål för husdjur
 • En ihoprullad kabel
 • Ett klädesplagg
Vi filmar processen och delar in robotens förmåga att undvika föremålet i tre kategorier:
 • Undviks inte alls (0 poäng)
 • Föremålet vidrörs lite grann (10 poäng)
 • Undviks helt (20 poäng)
Before the object avoidance test started
When the avoidance test was finished

Test av ljudutsläpp

Test af støjemission
Vi testar varje robotdammsugares ljudnivå. Testet utförs 1,2 meter ovanför robotdammsugaren med olika rengöringsinställningar:
 • Ljudnivå i max-läge
 • Ljudnivå i standardläge
 • Ljudnivå i tyst läge
 • Ljudnivå på matta
 • Ljudnivå från smutsuppsamlingsenheten (i tillämpliga fall)

Slutgiltigt betyg

Det slutgiltiga betyg vi ger varje robot baseras på både subjektiva och objektiva kriterier.

Metod 1.0

Våra experter utför djupgående analyser av robotdammsugare. De spenderar 4–10 timmar på varje robotdammsugare, där recensioner från användare och experter läses, videor av produkten undersöks och dess specifikationer granskas. Efter en grundlig analys görs en recension av produkten.

Copyright 2024 © Reoverview.se
Som Amazon Associate tjänar jag på kvalificerade köp.