Guide till underhåll av dammsugare

Uppdaterad:
08. maj 2024
Guide till underhåll av dammsugare

Hur underhåller man sin dammsugare och vilka delar behöver regelbundet bytas ut? Det är just detta vi kommer att gå igenom i den här artikeln.

Om underhåll av dammsugare

Hur ofta en dammsugare ska underhållas skiljer sig avsevärt från hushåll till hushåll. I hushåll där hemmet snabbt blir smutsigt eller där det finns husdjur kräver dammsugaren vanligtvis mer frekvent underhåll.

Underhåll av dammsugare

Nedan går vi igenom de delar som regelbundet behöver underhållas i en dammsugare.

Överblick

Delar Underhåll Ersättning
Påse eller dammbehållare Töms eller byts ut, vanligtvis när de är 3/4 fulla. Rengör även dammsugarens insida. När dammsugarpåsen är 3/4 full.
Motorfilter I enlighet med tillverkarens anvisningar. I enlighet med tillverkarens anvisningar.
Avgasfilter I enlighet med tillverkarens anvisningar. I enlighet med tillverkarens anvisningar.
Slang och rör Avlägsna hår och smuts, särskilt vid blockering. Om det finns sprickor eller hål.
Munstycke och borste Avlägsna hår och smuts. Om borsthåren eller andra delar är slitna.
1

Påse eller dammbehållare

Om du har en dammsugare med påse måste påsen bytas ut regelbundet. Hur ofta du ska byta dammsugarpåse kan variera avsevärt från hushåll till hushåll. Detta beror till stor del på hur stort ditt hem är, hur snabbt det blir smutsigt, dammsugarpåsens storlek, om du har husdjur osv. Vissa dammsugare är utrustade med en indikator som visar när påsen är full och behöver bytas ut.

Om du har en påslös dammsugare måste dammbehållaren regelbundet tömmas när den är full.

Se till att tömma dammsugaren innan påsen blir överfull, eftersom detta belastar motorn i onödan och minskar sugkraften.

Underhåll: När du byter dammsugarpåse eller tömmer dammbehållaren är det en god idé att avlägsna dammet inuti dammsugaren med en något fuktig trasa.

2

Filter

Om filter: Alla dammsugare är utrustade med filter som skyddar motorn från damm och kapslar in partiklar. Filtren skiljer sig åt mellan olika dammsugare, så det är alltid en god idé att kontrollera tillverkarens rekommendationer för det specifika filter som din dammsugare har. Vissa dammsugare är utrustade med en indikator som visar när dammsugarens filter behöver bytas ut.

Hur underhåller jag filtret? Vissa filter är tvättbara, och dessa kan rengöras genom att skölja dem under rinnande vatten och sedan torka dem i minst 24 timmar innan de sätts tillbaka i dammsugaren.

Andra filter är inte tvättbara, och när det gäller dessa bör du försiktigt knacka bort dammet.

Hur länge håller filtret? Dammsugarfilter skiljer sig mycket åt. Vissa dammsugare är utrustade med filter som håller under hela produktens livslängd, medan andra behöver bytas ut var 6:e-12:e månad.

3

Munstycke och borste

Munstyckena och borstarna måste regelbundet rengöras från hår och smuts. I hushåll med långhåriga personer eller husdjur behöver detta vanligtvis göras oftare.

4

Slang och rör

Om slangen eller rören blir igentäppta måste de rengöras. En blockering belastar motorn i onödan och minskar sugkraften.

Varför kan min dammsugare inte suga?

Det kan finnas olika anledningar till att din dammsugare inte suger ordentligt. Här är några av de vanligaste orsakerna:

  • Blockering: En av de vanligaste orsakerna till dålig sugförmåga är blockering. Dammsugaren kan vara igensatt av smuts, hår, damm eller annat skräp som blockerar luftflödet. Kontrollera slangen, rören, borstarna och filtren för blockeringar och avlägsna vid behov.
  • Filter: Filtreringssystemet i din dammsugare kan vara igensatt eller smutsigt, vilket kan begränsa luftflödet och sugkraften. Rengör eller byt ut filtren regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Dammbehållare eller påse: Om din dammsugare har en dammbehållare eller påse som är full kan sugkraften försämras. Töm dammbehållaren eller byt påse om den är full.
  • Skador eller slitna delar: Slitna tätningsringar eller andra delar av dammsugaren kan försämra dess funktion. Inspektera dessa delar och byt ut vid behov för att åtgärda problemet.
  • Slang eller rör: Om dammsugarens slang eller rör är spruckna, skadade eller igensatta kan sugförmågan påverkas. Kontrollera slangen och rören för eventuella problem och reparera eller byt ut vid behov.
  • Inställningar: Ibland kan sugkraften påverkas av dammsugarens inställningar. Kontrollera om det går att justera olika inställningar för att öka sugkraften.
  • Motorproblem: Om motorn i din dammsugare inte fungerar som den ska kan sugförmågan påverkas.

Bör jag få min dammsugare reparerad?

2018 genomförde Stiftung Warentest en studie om livslängden på dammsugare. I studien kom de fram till att det bara är värt att låta en hantverkare reparera dammsugaren under de första 4 åren, därefter är det bättre att köpa en ny.

Den rapporten kan du läsa här.

de-DE en-GB es-ES it-IT nl-NL da-DK sv-SE

Copyright 2024 © Reoverview.se
Som Amazon Associate tjänar jag på kvalificerade köp.