Guide till underhåll av robotdammsugare

Uppdaterad:
08. maj 2024
Guide till underhåll av robotdammsugare

Hur mycket underhåll kräver en robotdammsugare, hur underhåller man de enskilda delarna, vilka delar behöver regelbundet bytas ut och hur ofta ska de bytas? I den här artikeln kikar vi närmare på några av dessa frågor.

Om underhåll av robotdammsugare

Exempel på underhållspåminnelse i appen (Bild: Reoverview)

Precis som alla andra hushållsprodukter kräver även robotdammsugare regelbundet underhåll. Det finns en betydande skillnad i hur robotdammsugare är utformade, hur väl deras delar håller, vilka underhållsförfaranden som tillverkaren rekommenderar osv. Det är därför en god idé att läsa igenom bruksanvisningen för din specifika robotdammsugare för korrekt underhåll.

Många robotdammsugare håller reda på hur ofta de körs och påminner dig när det är dags att underhålla eller byta ut olika delar.

Vad behöver underhållas?

Nedan går vi igenom de delar av din robotdammsugare som behöver underhållas.

Överblick

Nedan har vi sammanställt en översikt över de delar som behöver underhållas och hur ofta detta bör göras.
Observera att underhållsfrekvensen varierar kraftigt från hem till hem och beror på många faktorer, t.ex. hur ofta robotdammsugaren körs, tillverkare, hur stort ditt hem är, om du har husdjur, vilka typer av golv du har och mycket annat. Översikten bör därför endast användas som en grov tumregel.

Del Tillvägagångssätt Hur ofta (ungefär)
Dammbehållare Töm och rengör dammbehållaren Efter 1–2 rengöringstillfällen
Sidoborstar Avlägsna hår och smuts En gång i månaden
Huvudborste Avlägsna hår och smuts Var 14:e dag
Sensorer Avlägsna damm och smuts En gång i månaden
Hjul Avlägsna hår och smuts En gång i månaden
Filter Tvätta med vatten eller försiktigt under kranen, beroende på filtertyp Varannan till var fjärde vecka
Moppdyna* Skölj noggrant och låt lufttorka Rengör efter behov
Vattenbehållare* Fyll på med vatten Efter 1–2 rengöringstillfällen
Programvara Uppdatering av programvara Vid behov

*Gäller endast om robotdammsugaren har en moppfunktion.

1

Tömma dammbehållaren

Dammbehållaren ska tömmas regelbundet om inte robotdammsugaren har en inbyggd tömningsstation. Undvik att låta dammbehållaren bli igensatt, eftersom detta sliter på robotdammsugaren i onödan.

2

Rengöring av borstarna

Borstarna på din robotdammsugare är ansvariga för att samla upp smuts från dina golv. Med tiden kan de trassla ihop sig med hår, vilket leder till försämrade rengöringsresultat. Kontrollera borstarna regelbundet och avlägsna hår eller smuts som har fastnat i dem. Vissa modeller har löstagbara borstmoduler för enklare rengöring.

3

Rengöring av filtret

Det finns en betydande skillnad när det gäller vilken typ av filter robotdammsugare använder. Vissa filter håller under hela robotens livslängd, medan andra regelbundet måste bytas ut. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtret för att säkerställa att robotdammsugaren suger som den ska. Beroende på din modell ska du rengöra filtret antingen genom att försiktigt knacka på det för att avlägsna smuts eller genom att skölja det med vatten. Se din bruksanvisning för specifika instruktioner.

4

Rengöring av sensorerna

Robotdammsugare förlitar sig på sensorer för att navigera runt i hemmet och undvika hinder. Smutsiga sensorer kan orsaka navigeringsfel och minska rengöringseffektiviteten. Använd en mjuk, torr trasa för att försiktigt rengöra sensorerna och se till att det inte samlas damm eller smuts som kan störa deras funktion.

5

Underhåll av hjul

Kontrollera regelbundet hjulen för tecken på smuts eller hår som lindats runt dem. Ta bort håret och rengör hjulen med en mjuk borste eller trasa för att säkerställa att de kan röra sig fritt utan hinder.

6

Underhåll av mopp

Vissa robotdammsugare är utrustade med en moppfunktion som gör att de kan dammsuga och moppa golvet samtidigt. Om din robotdammsugare har ett moppfäste är det viktigt att underhålla detta. Ta regelbundet bort moppen från robotdammsugaren och rengör noggrant. Skölj moppen med vatten för att avlägsna smuts och smutsiga partiklar. Låt sedan moppen lufttorka innan du sätter tillbaka den på dammsugaren. Vissa robotdammsugare är utrustade med rengöringsstationer som automatiskt rengör och torkar moppen efter varje rengöringstillfälle.

7

Påfyllning av vattentanken

Om robotdammsugaren har en moppfunktion måste vattentanken regelbundet fyllas på. Det förekommer betydande skillnader i storleken på vattentanken för olika robotdammsugare, vilket påverkar hur ofta de behöver fyllas på.

8

Uppdatering av programvara

De flesta robotdammsugare kommer med en app som gör att du kan fjärrstyra och övervaka dem. Tillverkarna släpper ofta programuppdateringar för att förbättra funktionaliteten och lägga till nya funktioner. Se till att hålla din robotdammsugares programvara uppdaterad genom att installera alla tillgängliga uppdateringar via appen.

Vilka delar behöver bytas ut?

För att din robotdammsugare ska fungera på bästa sätt måste flera delar regelbundet bytas ut. Här är de delar som behöver bytas ut och deras förväntade livslängd (observera att den förväntade livslängden kan variera från tillverkare till tillverkare):

Del Livslängd (ungefärlig) Anmärkning
Filter 150 timmar
Huvudborste 300 timmar
Sidoborste 150 timmar
Moppdyna 3–6 månader Livslängden varierar kraftigt från hushåll till hushåll. Byt ut vid behov.
Dammpåse 1–2 månader Detta gäller endast om robotdammsugaren har en tömningsstation.

Robotdammsugare med rengöringsstationer

Rengøringsstation til en robotstøvsuger
Rengöringsstation (Bild: Reoverview)

Tillverkare utvecklar ständigt nya metoder för att göra robotdammsugare än mer automatiserade.

Vissa robotdammsugare kommer med rengöringsstationer som eliminerar en del av underhållet. Dessa robotdammsugare kommer med en inbyggd station med rengöringsfunktion, som förutom att ladda robotdammsugarens batteri även säkerställer att:

  • Dammbehållaren töms i en dammpåse.
  • Moppen rengörs efter varje städning.
  • Moppen torkas efter varje rengöringstillfälle.
  • Vattentanken automatiskt fylls på efter varje rengöringstillfälle.

Detta eliminerar en del av det frekventa underhållet, så att du endast behöver underhålla ett antal delar mer sällan. Med en rengöringsstation behöver du istället:

  • Fylla på vattentanken med rent vatten, ungefär varje till varannan månad.
  • Tömma vattentanken på smutsigt vatten, ungefär varje till varannan månad.
  • Byta ut dammpåsen, ungefär varje till varannan månad, och köpa nya dammpåsar.
  • Rengöra rengöringsstationens vattenfilter, vilket behöver göras ungefär en gång i månaden.
  • Rengöra stationens borste som används för att rengöra moppen. Detta behöver göras ungefär varannan månad.
de-DE en-GB es-ES it-IT nl-NL da-DK sv-SE

Copyright 2024 © Reoverview.se
Som Amazon Associate tjänar jag på kvalificerade köp.